Yönetim Sistemleri
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Ana Sayfa
Geri Dön
Eren Enerji; enerji sektöründe örnek ve lider bir şirket olma vizyonu doğrultusunda, kurumsal yapısını, “sürekli iyileştirme” ilkesi ile sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları ile geliştirmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi;

Müşteri memnuniyetinin, tüm süreçlerin kalitesinin geliştirilmesi ile sağlanabileceği düşüncesini benimseyen Eren Enerji, kalite yönetim sistemi çalışmalarındaki başarısını, 2011 yılı sonunda almaya hak kazandığı “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile önemli bir aşamaya taşımıştır.

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Bakacak Sok. No:1 Kilimli/ZONGULDAK ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Tulumba Sok. No:23/A Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES I-II-III santrallerinde Elektrik ve Uçucu Kül Üretim ve Satışını,

Muslu beldesi, Cumhuriyet Mah. No:1 adresinde bulunan liman faaliyetlerini ile kılavuzluk ve römorkörcülük faaliyetlerini kapsamaktadır.

ISO 450001 İSG Yönetim Sistemi;

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Bakacak Sok. No:1 Kilimli/ZONGULDAK ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Tulumba Sok. No:23/A Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES I-II-III santrallerinde Elektrik Üretimini, Muslu beldesi, Cumhuriyet Mah. No:1 adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Tüm faaliyetlerde “Önce İnsan” anlayışı benimsenerek, çalışanlar, taşeronlar ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Eren Enerji, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarındaki başarısını, 2012 yılı sonunda almaya hak kazandığı “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi” ile ortaya koymuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uluslararası bir kimliğe kavuşmasıyla yayınlanan ISO 450001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçiş çalışmalarını tamamlamış, 2019 yılı Eylül ayında belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi;

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Bakacak Sok. No:1 Kilimli/ZONGULDAK ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Tulumba Sok. No:23/A Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES I-II-III santrallerinde Elektrik ve Uçucu Kül Üretimini,

Muslu beldesi, Cumhuriyet Mah. No:1 adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için, çevreye duyarlı bir anlayışla ve sürdürülebilir gelişme vizyonu doğrultusunda; Eren Enerji, faaliyetleri esnasında çevre kirliliğini önleyici çalışmalar gerçekleştirmekte ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma çabası içinde bulunmaktadır.

Çevre koruma sistemleri ile çevre mevzuatı tarafından belirlenen sınır değerlerin ötesinde bir çevre performansı sağlanmaktadır. Bunlar özetle;

-Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan Yatak altı külünün, endüstriyel atık (kül) düzenli depolama sahasına transferi sağlanarak düzenli depolanmakta ve bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Diğer bir kül çeşidi olan uçucu kül ise çimento fabrikalarına satışı yapılarak atığın geri kazanılmasına katkı sağlanmaktadır.

-Kömürün yanması sonucu oluşan Toz, SO2, NOx, CO, pM parametrelerinin yüksek teknolojiye sahip sistemler ile kontrol altına alınması sağlanmaktadır.

-Baca gazından çıkış sağlayan NOx gazı bacadaki sürekli emisyon ölçüm cihazları (SEÖS) ile devamlı olarak ölçülmektedir

-Tesis içi ve tesis dışında kurulumu yapılan 3 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile tesis etki alanlarındaki hava kalitesi parametreleri anlık olarak izlenmektedir.

-Tesiste atık niteliğindeki tüm malzemeler (tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalara teslim edilerek bertaraf işlemi sağlanmaktadır. Ayrıca Liman Bölgesinde Marpol Sözleşmesi kapsamında gemilerden alınan atıkların kabul ve bertaraf işlemleri de çevre mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleşmektedir.

Çevre yönetimi çalışmalarını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde yürüten Eren Enerji, 2015 yılı içerisinde belgelendirme sürecini tamamlamıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi;

Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Bakacak Sok. No:1 Kilimli/ZONGULDAK ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Tulumba Sok. No:23/A Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES I-II-III santrallerinde Elektrik Üretimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Bununla birlikte, yapılan çalışmalar neticesinde şirketimiz Bilgi Güvenliği tarafında 2016 yılı Mart ayında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi standardını da almaya hak kazanmış olup, sertifikanın gerektirdiği süreçleri işletmektedir.
 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi;
 
Çatalağzı Beldesi, Kuzyaka Mah. Bakacak Sok. No:1 Kilimli/ZONGULDAK ve Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. Tulumba Sok. No:23/A Kilimli/Zonguldak adreslerinde bulunan ZETES I-II-III santrallerinde Elektrik Üretimini, Muslu Beldesi, Cumhuriyet Mah. No:1 adresinde bulunan liman faaliyetlerini kapsamaktadır.

Eren Enerji, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için, enerji verimliliği ile ilgili yasal ve diğer şartların karşılamayı, verimlilik arttırıcı projeler geliştirmeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirilmeyi, kaynak tüketimini azaltmayı, küresel ısınmaya karşı duyarlı çalışmayı ilke edinmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda da 2019 yılı Aralık ayında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlamıştır.

Yönetim Sistemi Politikası

Eren Enerji Vizyon, Misyon ve Değerleri